Misiune

Tigitrans doreşte sa protejeze siguranţa si sănătatea oamenilor si a mediului si sa realizeze un management eficient si durabil cu rezultate pozitive in ceea ce priveşte calitatea.

Sistemul de management al siguranţei, sănătăţii si protecţiei mediului este astfel construit incat sa se acţioneze permanent si sistematic in vederea obţinerii unor rezultate performante la nivelul standardelor internaţionale.

Angajamentele noastre in realizarea unui management competiţional au dus la realizări semnificative in ceea ce priveşte protecţia omului, a mediului, a proprietatii si vom acorda intodeauna o prioritate absoluta acestora.

Am definit cinci direcţii de acţiune care consideram ca ne vor duce la îndeplinirea ţintelor propuse si vor asigura un succes durabil performantelor societatii noastre.

Aceste direcţii de acţiune le putem defini astfel:

 • Realizarea unei activitati fara accidente de munca;
 • Promovarea unei politici de susţinere a sanatatii si eliminarea riscurilor de îmbolnăvire;
 • Eliminarea scurgerilor poluante sau a oricăror factori de poluare a mediului;
 • Operarea fara incidente a instalaţiilor si echipamentelor;
 • Maximizarea si eficientizarea folosirii resurselor si a dotărilor.

Tigitrans SA are in acest moment urmatoarele acreditari:

 • Autorizatie de functionare seria 08 nr. 0018 eliberata de Autoritatea Navala Romana pentru prestarea serviciilor de selectie si plasare a personalului navigant.
 • Autorizatie de functionare seria M nr. 0823 -CT eliberata de Autoritatea Navala Romana pentru prestarea serviciilor de reparatii la nave in afara santierelor navale.
 • Atestat pentru managementul calitatii conform Conventia Internationala MLC 2006 confirmat de BUREAU VERITAS.
 • Licenta de lucru seria PS nr. 262 eliberata de Ministerul Transporturilor pentru activitatea de servicii de furnizare si management a fortei de munca – CAEN 7830
 • Licenta de lucru seria PS nr. 664 eliberata de Ministerul Transporturilor pentru activitatea de reparatii la nave in afara santierelor navale – CAEN 3315
 • Licenta de turism nr. 1641 eliberata de Ministerul Turismului pentru activitatea de agentie de turism tour operatoare – CAEN 7911.

Ca o recunoastere a calitatii serviciilor oferite firma noastra este certificata in:

 • ISO 9001 : 2008 - pentru servicii de crewing agency eliberat de DNV-GL.
 • ISO 9001: 2008 - pentru servicii de management naval de proiect, constructia si repararea navelor, constructia si ansamblarea structurilor metalice , certificat nr. 816 eliberat de Euro Certification.
 • OHSAS 18001:2008 - pentru servicii de management naval de proiect, constructia si repararea navelor, constructia si ansamblarea structurilor metalice , certificat nr. 940 eliberat de Euro Certification.
 • ISO 14001: 2005 - pentru servicii de management naval de proiect, constructia si repararea navelor, constructia si ansamblarea structurilor metalice , certificat nr. 939 eliberat de Euro Certification.
 • ISO 3834 – 2 - pentru servicii de management naval de proiect, constructia si repararea navelor, constructia si ansamblarea structurilor metalice , constructia si repararea instalatiilor pentru petrol si gaz, constructia si repararea echipapentelor de presiune, certificat nr. PZ/08/S/001/FUL eliberat de TUV Austria GMBH.

Pentru executarea lucrarilor cu un grad ridicat de calitate, firma noastra este certificata pentru lucrarile de sudura de:

 • Autoritatea Navala Romana
 • I.S.C.I.Romania
 • TUV Austria GMGH

Pentru o mai buna reprezentare a intereselor si promovarea politicii firmei, SC Tigitrans SA este membru al:

 • Asociatiei Agentiilor de Crewing din Romania;
 • Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT)
 • Asociacia Sudorilor din Romania ( ASR )
 • Asociatia Internationala a Contractorilor Maritimi (IMCA)

Pentru formarea si pregatirea personalului, societatea noastra a infintat o scoala de sudura si prelucrari mecanice fapt pentru care este autorizata de Ministerul Muncii pentru calificarea in meseriile de:

 • Sudor – Autorizatie seria CT nr. 000492
 • Lacatus constructii metalice – Autorizatie seria CT nr. 00493